Praca - Kierownik Projektu

Praca - Kierownik Projektu

Stal-Systems S.A.

Firma zajmująca się tworzeniem konstrukcji stalowych, poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierowik Projektu

Miejsce pracy: Katowice, Region: Śląskie

 

Zakres obowiązków

 • Analiza rynku konkurencyjnych usług i firm w nadzorowanym segmencie.
 • Tworzenie sieci klientów i utrzymanie bezpośredniego kontaktu z klientami.
 • Udział w przygotowaniu ofert handlowych.
 • Prowadzenie negocjacji handlowych w celu wypracowania ostatecznych wersji kontraktów i umów korzystnych z punktu widzenia firmy i jej przedsiębiorstwa. Konsultowanie z działem finansowym warunków i zakresu finansowania projektu.
 • Prawidłowe uruchomienie realizacji projektu zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami m.in:
 • Wystawienie zamówień wewnętrznego zawierającego preliminarze kosztów dla występujących w projekcie procesów,
 • Przygotowanie przepływów pieniężnych projektu
 • Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu
 • Aktualizacja Harmonogramów rzeczowych i finansowych projektu
 • Zgłaszanie i przygotowanie aktualizacji budżetu dla potrzeb zatwierdzenia zmian przez Zarząd.
 • Sprawdzenie zgodności realizacji projektów z wszystkimi warunkami handlowymi/ technicznymi wynikającymi z zawartych kontraktów/umów.
 • Przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących realizowanych projektów.
 • Koordynowanie i nadzór jak też realizacja zadań dotyczących zgłaszanych przez klientów reklamacji.
 • Bieżąca kontrola i odpowiedzialność za budżety dla poszczególnych projektów (budżet kosztów bezpośrednich, zużycia materiałów i robocizny, usług obcych)
 • Planowanie, realizacja , zamykanie projektu.
 • Organizowanie i Zarządzanie zespołem projektowym
 • Wyznaczanie osób do zadań merytorycznych w projekcie,
 • dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby,
 • weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
 • sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem, zwoływania spotkań roboczych zespołu projektowego - w miarę potrzeb, w sytuacji braku możliwości dotrzymania harmonogramu - dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnień z Przełożonym zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokonywanych wydatków, bieżące zarządzanie projektem,
 • przygotowywanie propozycji w zakresie zatrudnienia,
 • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia przez osoby realizujące projekt, kart czasu pracy,
 • nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,
 • terminowe i zgodne z umową i regułami sporządzanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu,
 • niezwłoczne informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 • Realizacja bezpośrednich zaleceń służbowych
 • Systematyczne raportowanie w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz projektów,
 • Planowanie oraz raportowanie przepływów finansowych na realizowanym projekcie.

 

 Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 •  Umiejętność efektywnego zarządzania własnym czasem pracy.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność oraz kreatywność w podejmowaniu działań.
 • Sumienności, terminowości, rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, Ms Project
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Atrakcyjny pakiet medyczny dla pracowników,
 • Pracę przy największych inwestycjach w Polsce,
 • Dużą samodzielność w realizacji zadań,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Wszelkie narzędzia, urządzenia niezbędne do powierzonych zadań,
 • Zakwaterowanie w miejscu wykonywanej pracy.

 

Aplikację prosimy przesyłać na adres: praca@stalsystems.eu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 

 

Partnerzy