Misja i wizja

Misja i wizja

W Stal-Systems S. A. za główny cel stawiamy sobie dostarczenie wysokiej jakości, bezpiecznych i przyjaznych środowisku produktów i usług. Bezpieczeństwo pracy, jakość i ochrona środowiska są dla nas podstawowymi zasadami. Jesteśmy przekonani, że poprzez nasze wysokie wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska świadczymy naszym klientom najwyższy poziom usług oraz bezpieczną pracę z naszym wykwalifikowanym personelem.

Misja Stal-Systems S. A. to:

  • tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, sprzyjającego zmniejszeniu ilości i zapobieganiu zdarzeniom wypadkowym i potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym i zagrożeniom dla zdrowia w środowisku pracy, szkodom mającym wpływ na środowisko oraz szkodom materialnym
  • systematyczna analiza i ocena ryzyka związana z prowadzonymi pracami zarówno przez pracowników własnych jak i podwykonawców.
  • zobowiązanie się do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa poprzez podnoszenie świadomości pracowników oraz doskonalenia procesów technologicznych, dostarczania najnowszej technologii tak, aby stale kontrolować i zmniejszać ryzyko wykonywanej pracy
  • dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pozytywną motywację poprzez atmosferę sprzyjającą otwartej komunikacji oraz programy szkoleniowe dostosowane do rzeczywistych potrzeb organizacji
  • zobowiązanie się do przestrzegania wymogów prawa w Polsce i innych krajach w których wykonujemy pracę

Partnerzy