next

Ostatnia realizacja

Budowa obiektów układu nawęglania w PGE GiEK S.A. Oddział Elektorwnia Turów

Wykonanie układu nawęglania w zakresie:
- konstrukcji stalowej wraz z obudową
- branży technologicznej
- elektroenergetycznej
- AKPiA
- teletechnicznej
- wodno-kanalizacyjnej
- wentylacji

Budowa obiektów układu nawęglania w PGE GiEK S.A. Oddział Elektorwnia Turów

Partnerzy