Aktualności

Umowa o współpracy – Prace Badawczo Rozwojowe , Innowacyjne Projekty.

06.05.2015

Wacław Olejarka - dyrektor techniczny firmy Stal-Systems, Paweł Potakowski - pełnomocnik rektora KUL do spraw komercjalizacji wiedzy i dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL profesor Andrzej Kuczumow, podpisałi  umowę o współpracy .

Stal-Systems wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, spółką KUL Innovative i Laboratorium Międzyuczelnianym utworzą konsorcjum mające na celu współpracę w celu opracowania innowacyjnych metod spawania konstrukcji stalowych, badania skuteczności powłok antykorozyjnych i systemów ochrony przed niską emisją.

Współpraca będzie obejmować wykorzystanie nowoczesnej aparatury i potencjału naukowego uczelni w Stalowej Woli oraz zaplecza produkcyjnego jakim dysponuje Stal-Systems. W realizację badań naukowych zostaną włączeni pracownicy Stal-Systems oraz kadra naukowa wraz ze studentami.

Mamy nadzieje, że już niebawem współpraca zaowocuje otrzymaniem wsparcia w postaci Projektów Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwój i komercjalizację wyników pracy naukowców i pracowników Stal-System, o które powstałe Konsorcjum zamierza aplikować.

 

Piotr Kotuła.

Stal-Systems S. A.

WsteczWstecz Czytaj następny

Partnerzy